CE mærkning af legetøj

ANNONCE – Sponseret indhold

Legetøj er omfattet af EU’s Legetøjsdirektiv (2009/48/EF). Direktivet definerer legetøj som ”produkter, der udelukkende eller delvist er konstrueret eller beregnet til, at det skal bruges af børn under 14 år under leg”.

I den forbindelse er det vigtigt at overveje om produktet har legeværdi for børn under 14 år. Har produktet en væsentlig legeværdi er det som udgangspunkt legetøj.

Legetøjsdirektivet kræver at legetøj skal være CE-mærket før det må bringes på markedet.

Ce mærkning af legetøj signalerer at det opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i Legetøjsdirektivet. CE-mærkningen påføres selve legetøjet eller dets emballage.

Det er fabrikantens ansvar at legetøjet er korrekt CE-mærket.

Fabrikanten er den som lægger navn til legetøjet. Man kan godt være fabrikant uden at være den som rent fysisk fremstiller legetøjet, f.eks. hvis man sælger en serie legetøj under en privat label uden at oplyse den fysiske producent.

For at kunne CE-mærke et stykke legetøj skal fabrikanten dokumentere at det er sikkert og overholder kravene i Legetøjsdirektivet. Dokumentationen skal indeholde detaljerede oplysninger om legetøjets design og de materialer som er brugt. Fabrikanten skal lave en sikkerhedsvurdering af legetøjet som tager hensyn til den forventelige brug, altså hvordan børnene i praksis vil bruge legetøjet. Der skal også foreligge testrapporter efter standarderne for legetøjssikkerhed (bl.a. de relevante dele af EN71-serien) og hvis der er krav om advarsler, f.eks. for små dele, skal fabrikanten sikre at de er påført. Når alt er i orden, udfærdiger fabrikanten en ”overensstemmelseserklæring” som deres officielle garanti for at legetøjet er sikkert.

Nu er legetøjet klar til at blive CE-mærket og bragt på markedet.

Importøren skal tjekke at fabrikanten har overholdt sine forpligtelser.

Hvis fabrikanten er et firma udenfor EU, skal den som importerer legetøjet sikre sig at fabrikanten har CE-mærket legetøjet korrekt. De har ikke krav om at få udleveret alle de (fortrolige) detaljer om hvordan legetøjet er fremstillet, men de skal sikre sig at fabrikanten har overholdt sine forpligtelser. Importøren skal som minimum have en kopi af overensstemmelseserklæringen.

Hvis producenten er et EU-firma, er der ikke nogen importør i forhold til Legetøjsdirektivet.

Distributører har få men vigtige pligter.

Alle andre virksomheder som handler med legetøjet efter at det er bragt på markedet, er distributører ifølge Legetøjsdirektivet. Det omfatter bl.a. grossister og butikker. Distributøren skal sikre sig at legetøjet er CE-mærket og at eventuelle advarsler og brugsanvisninger er på det lokale sprog, i Danmark skal det være på dansk.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *